ေယာက်ာၤးကုိ သကၤာမကင္းျဖစ္၍ လုိက္လံေခ်င္းေျမာင္းရာမွ ဘဝပ်က္ခဲ့ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ျဖစ္ရပ္ဆုိး

September 6, 2019 admin 0

ေယာက်ာၤးကုိ သကၤာမကင္းျဖစ္၍ လုိက္လံေခ်င္းေျမာင္းရာမွ ဘဝပ်က္ခဲ့ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ျဖစ္ရပ္ဆုိး အမ်ဴ ိးသမီးတဦးသည္ သူ၏ အမ်ဴိ းသားကို အိမ္ေဖာ္မ​ေလးႏွင့္ သကၤာမကင္း ျဖစ္ေနသည္မွာ အတန္ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ႔အမ်ိဳး ိးသားသည္ ေန႔စဥ္ ညတစ္​နာရီခန္႔တြင္ ဗိုက္မေကာင္း ဟုဆိုကာ ေရအိမ္သို႔ သြားသြားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္​ေန႔မွာေတာ့ […]