“ခ်စ္သူအေပၚ အရမ္းကို စိတ္ႏွစ္ၿပီး အ႐ူးအမူး ခ်စ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္တတ္တဲ့ ဆိုးက်ိဳး (၅) ခု”

August 12, 2019 admin 0

“ခ်စ္သူအေပၚ အရမ္းကို စိတ္ႏွစ္ၿပီး အ႐ူးအမူး ခ်စ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္တတ္တဲ့ ဆိုးက်ိဳး (၅) ခု” ၁။ ပူပင္ေသာက ေရာက္ျခင္း ကိုယ့္ရဲ႕ အခ်စ္စိတ္ေတြ အားလုံးက သူမွ သူဘဲ ျဖစ္ေနတဲ့ အခါ သူ႔ဘက္က ကိုယ့္ကို ထားသြားမွာ၊ အမွားလုပ္မိမွာ၊ ကိုယ့္အေပၚ သစၥာေဖာက္မွာ […]

လတ္တေလာ ျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ဝစီကံ နိမိတ္ေတြေၾကာင့္လား?

August 12, 2019 admin 0

လတ္တေလာ ျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ဝစီကံ နိမိတ္ေတြေၾကာင့္လား ဝစီကံေနာက္ နိမိတ္ေတြ လုိက္ျခင္း “နိမိတ္”ေတြဟာ သိပ္ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ (၁) “ေစာက္ရမ္းေတြလမ္းေပ်ာက္ေနပါၿပီ”ဆိုတဲ့ “နိမိတ္”က ”ေရႀကီး ၿပီး လမ္းေတြ ေပ်ာက္”တယ္။ (၂ ) “ဖုန္ရႈ လိုက္”ဆိုတဲ့ “နိမိတ္”က … “ေျမၿပိဳ /ေျမပိ” […]