ေရဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီး ေရမျမဳပ္တဲ့ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး တည္ထားခဲ့တဲ့ ဘုရားႏွစ္ဆူ

August 9, 2019 admin 0

ေရဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီး ေရမျမဳပ္တဲ့ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး တည္ထားခဲ့တဲ့ ဘုရားႏွစ္ဆူ ေရဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီး ေရမျမဳပ္တဲ့ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး တည္ထားခဲ့တဲ့ ဘုရားႏွစ္ဆူ။ မေရာက္ဖူးသူမ်ား ဖူးေျမာ္နိုင္ရန္ မၽွေဝေပးပါတယ္။ ဒီေစတီေတာ္ ႏွစ္ဆူကေတာ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ထန္းပင္ကုန္းေက်းရြာ အနီးက ျဖစ္ပါတယ္ ထူးျခားတာကေတာ့ ႏွစ္စဥ္ေရႀကီးတိုင္း ေရဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ေစတီေတာ္ေတြရဲ့ ရင္ျပင္ေတာ္ေတြေသာ္မွ […]