“ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း… ငလ်င္ဒဏ္….ခံရႏိုင္ဖြယ္​ရွိ”

အမ်ားျပည္သူမ်ား သိေစဖို႔ ငလ်င္ဒဏ္

သတင္းကို မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

ပထမဦးစြာ အေနနဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ ငလ်င္လႈပ္ရလဲဆိုတာမွာ အေၾကာင္းၾကီး ႏွစ္ခ်က္ရွိေနပါတယ္။

(၁) အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေရြ႕လ်ားလာတဲ့ အိႏၵိယျပတ္ေရြ႕ေျမထု။

(၂) စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွ အေနာက္ဘက္ကို ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ျပတ္ေရြ႕ေျမထု။

စတဲ့ အေၾကာင္းၾကီးႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ငလ်င္မ်ား လႈပ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဆိုတာကို VOA သတင္းဌာနမွ ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္မွ ေမးျမန္း အင္တာဗ်ဴးထားျပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ နာယကေဒါက္တာ ဦးသိန္း ေျဖၾကားထားပါတယ္။

ငလ်င္ဒဏ္ အမ်ားဆံုးခံရဖြယ္ႏွင့္ အျပင္းထန္ဆံုးခံရဖြယ္ ဧရိယာမ်ား အေနျဖင့္ ေျပာၾကားသြားရာမွာ–

(၁) မႏၱေလးးတိုင္း အေရွဘက္ျခမ္း

(၂) ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ဘက္ျခမ္း

(၃) ခ်င္းေတာင္တန္း ေျမာက္ဘက္ျခမ္း/ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေျမာက္ဘက္ျခမ္း

စသည့္ ဧရိယာမ်ားျဖစ္ၾကျပီး အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္လည္း ၾကံဳရဖြယ္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

တိုင္းအလိုက္ ခြဲျခားျပီး ေျပာၾကားရာမွာေတာ့.-

(၁) ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းမွာ ဆိုရင္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဧရိယာ၏ အေရွဘက္အျခမ္းရွိ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာျဖင့္၁၅–၂၀မိုင္ နီးစပ္လွ်က္ရွိေနေသာ ဒဂံုေတာင္/ ေျမာက္၊အေရွ႕ဒဂံု၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေျမေပ်ာ့ဧရိယာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အတြက္လည္း အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းလွ်င္ ပိုမိုခံရဖြယ္ ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။

(၂) မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းမွာ ဆိုရင္ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ အမ်ားဆံုးခံရဖြယ္ရွိပါတယ္။ ရစ္ခ်က္တာစေကး ၉– ၁၀အထိေအာင္ လႈပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာျဖင့္၆–၇မိုင္ေလာက္ကပ္လွ်က္ရွိေနေသာ မႏၱေလး အေနာက္ဘက္ျခမ္းပိုင္းမွာေတာ့ေျမေပ်ာ့မ်ားျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္အပ်က္အစီးပို၍မ်ားပါမယ္။ ခန္႕မွန္းေျခအားျဖင့္၈၅–၈၆လမ္း၏ အေရွ႕ဘက္ေတြက ပို၍ အပ်က္အစီး မ်ားႏိုင္ပါတယ္။

(၃) ေနျပည္ေတာ္အေနျဖင့္ေတာ့ ပ်ဥ္းမနားထက္စာလွ်င္ ပို၍ခံရဖြယ္ရွိပါတယ္။ ပ်ဥ္းမနားက စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာႏွင့္၁၀ မိုင္ေလာက္နီးကပ္ေပမယ့္ ေနျပည္ေတာ္၏ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြက၁–၂မိုင္ေလာက္အထိကပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြရွိေနပါတယ္။ ငလ်င္အႏၱရယ္ၾကီးမားစြာခံရႏိုင္ဖြယ္မွာ ရွေနေပမယ့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ရွိမေနျခင္းေၾကာင့္ေဘးက်ေရာက္မႈေတာ့ နည္းပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ခံရဖြယ္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားကို ျမန္မာျပည္ေတာင္ဘက္ဖ်ားမွ စတင္ကာေျပာျပရရင္ျဖင့္–

(၁) ပဲခူး

(၂) ျဖဴး

(၃) ေတာင္ငူ

(၄) ေနျပည္ေတာ္/ ပ်ဥ္းမနား

(၅) သာစည္

(၆) သဲေတာ္

(၇) ၀မ္းတြင္း

(၈) မႏၱေလး

(၉) စစ္ကိုင္း

(၁၀) တေကာင္း

(၁၁) သပိတ္က်ဥ္း

(၁၂) ပူတာအို

(၁၃) ဟုမၼလင္း

(၁၄) ကေလး၀

(၁၅) ေရႊဘို

(၁၆) မံုရြာ

(၁၇) ေက်ာက္ဆည္

(၁၈) မိတၳီလာ

စတဲ့ျမိဳ႕ၾကီးေတြဟာ ငလ်င္ဒဏ္ခံရဖြယ္ ရွိပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီနာယက ဦးသိန္း ေျပာၾကားသြားခ်က္ကို

ေစတနာေရွ႕ထားေမတၱာထားကာ သတၱ၀ါအမ်ား ေဘးအႏၱရယ္မွၾကိဳတင္

ကာကြယ္ ေရွာင္ရွားလြတ္ေျမာက္​ နိိုင္ပါေစေၾကာင္း ကရုဏာထားကာ ေရးသား အသိေပးလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*