“အိမ္မက္ မက္ျခင္းဆိုင္ရာ နိမိတ္မ်ား အေဟာ” (ဆရာဟိဏ္းမိုးထက္)

October 7, 2019 admin 0

“အိမ္မက္ မက္ေသာ အခါ (၄) ပါး” ၁။ ေန႔အခါ မက္ျခင္း (မွန္ – မမွန္) ၂ပါး ၂။ ညဥ့္ဦးယံ မက္ျခင္း (မွန္ – မမွန္) ၂ပါး ၃။ မိုးေသာက္ယံ မက္ျခင္း – (အမွန္) ၄။ […]

ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ရွည္သူျဖစ္ပါေစ သူ႔မွာလည္း နားလည္ေပ းရတာ မ်ားလာေတာ့ စိတ္ကုန္သြားတဲ့ ေန႔ဆိုတာ ရွိလာမွာပဲေလ။

October 7, 2019 admin 0

ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ရွည္သူ ျဖစ္ပါေစ သူ႔မွာလည္း နားလည္ေပးရတာ မ်ားလာတ့ဲအခါ ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ရွည္သူျဖစ္ပါေစ သူ႔မွာလည္း နားလည္ေပ းရတာ မ်ားလာေတာ့ စိတ္ကုန္သြားတဲ့ ေန႔ဆိုတာ ရွိလာမွာပဲေလ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်စ္တဲ့သူျဖစ္ပါေစ သူ႔မွာလည္း ေပးဆပ္ေနရ တာမ်ားလာၿပီး ခ်စ္ရတာနဲ႔ ေပးဆပ္ရ တာမတန္ေတာ့ စိတ္ပ်က္လာမွာပဲေလ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ […]

“မိန္းမကို ခ်စ္ပါ….. အသံုးမခ်ပါနဲ႔ ျမတ္ႏိုးတဲ့စိတ္နဲ႔ ခ်စ္ပါ တန္ဖိုးထားတဲ့ စိတ္နဲ႔ ခ်စ္ပါ”

October 7, 2019 admin 0

(ဇနီးမယားဆိုတာ ပိုက္ဆံ ေပးစရာလိုတဲ့ ျပည့္တန္ဆာ မဟုတ္ဘူးေနာ္) မိန္းမကို ခ်စ္ပါ….. အသံုးမခ်ပါနဲ႔ ျမတ္ႏိုးတဲ့ စိတ္နဲ႔ ခ်စ္ပါ တန္ဖိုးထားတဲ့ စိတ္နဲ႔ ခ်စ္ပါ… မိန္းမ ကို လိုသံုးအျဖစ္ မဆက္ဆံၾကပါနဲ႔….. မိန္းမ ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ထားပါ… မိန္းမ ကို ထမင္းစား […]

“ေင​ြလာဘ္ ႐ႊင္ၿပီး ေင​ြဝင္ေကာင္းေစမယ့္ ျပည့္ဝခ်မ္းသာ ေရလုံေင​ြ ထုပ္ ယၾတာ”

October 7, 2019 admin 0

“ေင​ြလာဘ္ ႐ႊင္ၿပီး ေင​ြဝင္ေကာင္းေစမယ့္ ျပည့္ဝခ်မ္းသာ ေရလုံေင​ြ ထုပ္ ယၾတာ” ျပည့္ဝ ခ်မ္းသာ ေရလုံေငြထုပ္ ယၾတာ မိမိ ဟာ ရ သ ေလာက္ ေငြေတြ ျပန္ကုန္ ေနတယ္ လာဘ္ ပိတ္ၿပီး အေရာင္း အဝယ္ ပါးေနတယ္ ဆိုလ်င္ […]

ကေလးေတြေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ေၾကာင့္ မ်က္ရည္ဝဲခဲ့ရတဲ့ ဆရာ တကယ့္ကို ရိုးသားတဲ့ဆရာနဲ႔ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ တပည့္ေလးေတြပါပဲ။

October 7, 2019 admin 0

ကေလးေတြေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ေၾကာင့္ မ်က္ရည္ဝဲခဲ့ရတဲ့ ဆရာ Cesar Punzalan ဟာ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရဲ့ သိပၸံဆရာတစ္ဦးပါ။ သူဟာ ေက်ာင္းသားေတြကို ဗဟုသုတႂကြယ္ဝေစ လိုစိတ္ျပင္းျပတဲ့ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးမ ေကာင္းတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ့ အေဖျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ လစာကိုအကုန္အသုံးျပဳရတဲ့ Punzalan ဟာ ေက်ာင္းကိုလာဖို႔ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း […]